050 551 3866 info@sariannebeauty.fi

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
SA MedicalBeauty & Spa (y-tunnus 3171918-1)
Kauppakatu 37
70100 Kuopio
info@sariannebeauty.fi
Puh.: +358 50 551 3866
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Sari Sinivaara

Keräämme henkilötietoja (sähköpostiosoitteita ja nimiä) 
myyntiä ja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.
Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
• yrityksemme ja sen työntekijät
• kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
• tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
• tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
• IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

Säilytämme henkilötietojasi:
• sähköpostiarkistossa viiden vuoden ajan
• kirjanpitoaineistossa viiden vuoden ajan tai siihen asti kunnes rekisteröidyn ja SA MedicalBeauty & Spa:n asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen

Sinulla on seuraavat oikeudet:
• oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
• oikeus tietojen oikaisemiseen
• oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
• oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
• oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.